Hydroponika

Hydroponika to metoda uprawy roślin, która pozwala na hodowlę bez użycia tradycyjnej gleby. Zamiast tego rośliny są zasilane wodnymi roztworami składającymi się z odpowiednich składników odżywczych. Hydroponika pozwala na precyzyjne kontrolowanie warunków środowiskowych, takich jak pH, wilgotność, składniki odżywcze i temperatura.

hydroponika
HYDROPONIKA

Co to jest hydroponika?

Jest to metoda, której celem jest zachowanie powtarzalności oraz stworzenie niemal idealnych warunków dla wzrostu i rozwoju rośliny (kontrola temperatury, wilgotności itp.). Dlatego też w uprawie hydroponicznej korzenie roślin nie znajdują się w glebie, lecz bezpośrednio w wodzie z minerałami „nutrient solution”. Dzięki kontrolowanemu środowisku i mniejszej liczbie szkodników, uprawy hydroponiczne często wymagają mniej pestycydów i herbicydów, co przekłada się na zdrowsze, bardziej naturalne produkty. 

• Substancje odżywcze nie muszą być rozpuszczane w ziemi przez podlewanie.

• Oszczędza to również energię roślin, ponieważ nie muszą budować rozległego systemu korzeniowego w poszukiwaniu „pokarmu”.

• Składniki odżywcze dostarczane są poprzez specjalne systemy nawadniania oraz podłoża, w których rośliny mają ciągły dostęp do potrzebnych im minerałów, kiedy tylko ich potrzebują. 

• Redukujemy lub też unikamy parowania wody (zmniejszenie zużycia wody) w przeciwieństwie do uprawy roślin w glebie.

Innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie

Redukcja zużycia wody

Systemy hydroponiczne zużywają zazwyczaj mniej wody niż tradycyjne metody uprawy, co może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do pompowania wody i nawadniania pól.

Wyeliminowanie pestycydów

Systemy hydroponiczne umożliwiają kontrolę warunków wzrostu roślin, co może pomóc w zapobieganiu intestacji szkodników i chorób poprzez utrzymanie czystości i higieny w systemie.

Ograniczenie emisji CO2

Uprawa hydroponiczna eliminuje potrzebę uprawy na otwartej glebie, co może zmniejszyć ryzyko erozji gleby i uwalniania w atmosferę CO2 związanej z degradacją gleby.

Ograniczenie zapotrzebowania na tereny uprawne
Rośliny są hodowane w wodnych roztworach składających się z odpowiednich składników odżywczych. Dzięki temu nie wymagają żyznych gruntów ani dużej przestrzeni do wzrostu.
W KAŻDYM MIEJSCU

Jak wybrać miejsce dla upraw hydroponicznych?

Ze względu na bezglebową uprawę i zastosowanie systemów nawadniania, rośliny mogą być uprawiane w dowolnym miejscu. Metody te możemy podzielić na:

• Uprawy wewnętrzne (tzw. indoor hydroponics)

Przez cały rok istnieje możliwość uprawy ziół oraz warzyw w pomieszczeniach takich jak mieszkanie, garaż, piwnica lub inne zamknięte przestrzenie – sezon trwa cały rok. Ważnym elementem systemu indoor jest dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości minerałów oraz światła. Automatyczne systemy podlewania wykorzystują recyrkulację wody, co ułatwia ich obsługę.

• Uprawy zewnętrzne (tzw. outdoor hydroponics)

Możliwość uprawy roślin od wiosny do jesieni na balkonie, tarasie, w szklarniach lub gdziekolwiek na zewnątrz. Automatyczne systemy podlewania wykorzystują recyrkulację wody, co ułatwia ich obsługę.

hydroponika
POZNAJ ZAGADNIENIA

Hydroponika pasywna i aktywna

SYSTEMY PASYWNE

Prosty system pasywny oparty na umieszczeniu knota w podłożu oraz zanurzeniu w wodzie z minerałami – dystrybucja wody odbywa się poprzez kapilarne działanie knota. System ten jest mało efektywny i mało skuteczny w porównaniu do aktywnych systemów hydroponicznych.

PLUSY:

 • Prostota
 • Niski nakład finansowy
 • Brak wykorzystywanej energii

MINUSY:

 • Brak dostarczania tlenu do systemu korzeniowego rośliny
 • Osunięcie się lub przerwanie knota może doprowadzić do zablokowania dystrybucji wody
 • Mała efektywność systemu
 • Powolny wzrost roślin
SYSTEMY AKTYWNE

System aktywny, podobny jest do systemu DWC. Rośliny w podłożu (np. podłożu organicznym) umieszczone są w doniczce, a następnie na tacce. Korzenie natomiast znajdują się we mgle roztworu wodno-mineralnego, która rozprowadzana jest przez dysze mgłowe. Systemy aeroponiczne zapewniają optymalne zaopatrzenie korzeni we wszystko, czego potrzebują do wzrostu i rozwoju. Takie systemy działają bardzo skutecznie i zapewniają maksymalny wzrost roślin. Jednak złożoność techniczna jest wysoka ze względu na wysokie ciśnienie wody w stosowanych dyszach lub nebulizatorach. Ponadto należy pamiętać o częstych przeglądach systemu, aby zapobiec zatykaniu się dysz. Wadą jest to, że awaria pompy ciśnieniowej nie jest długo tolerowana przez swobodnie wiszące korzenie roślin.

PLUSY:

 • Wysoka wydajność
 • Niskie zużycie wody

MINUSY:

 • Awaria systemu może doprowadzić do utraty uprawy
 • System wymaga bardzo dużej uwagi ze względu na możliwe zatykanie dysz mgłowych
 • Wykorzystuje energię elektryczną
 • Skomplikowany system (pompa ciśnieniowa, dysze mgłowe)

System aktywny, oparty na hodowli ryb (akwakultura) i uprawie roślin (hydroponika) oba te systemy są połączone ze sobą. Odchody ryb wykorzystywane są jako nawóz dla roślin, poddane recyklingowi dostarczane są do roślin w postaci nawozu. Odchody ryb przekształcane są w nawóz za pomocą mikroorganizmów, równolegle odbywa się proces oczyszczania wody oraz jej napowietrzenia, dzięki czemu może być ona z powrotem dostarczona do zbiornika z rybami. Tworzy to cykl korzystny dla obu stron, ryb oraz roślin (win-win). Oprócz uprawy roślin hodujemy również ryby, które mogą być wykorzystane jako pokarm dla ludzi, a w przypadku ryb ozdobnych utrzymujemy zbiornik w czystości.

PLUSY:

 • Wysoka wydajność
 • Niskie zużycie wody
 • Obustronna korzyść (win-win) rośliny-ryby
 • Uprawa roślin i hodowla ryb w jednym

MINUSY:

 • Wykorzystuje energię elektryczną
 • Brak energii może spowodować zatrzymanie dystrybucji wody oraz tlenu
 • dysze mgłowe)

Aktywny system, zbudowany z linii kroplującej gdzie roztwór wodno-mineralny za pomocą kroplowników dozuje krople na podłoże roślinne. Roztwór składników odżywczych przepływa wokół korzeni, dzięki czemu jest on bezpośrednio dostarczany. Nadmiar płynu spływa, wciągając tlen do obszaru korzenia, co jest ważne dla wzrostu rośliny.
System odwadniający pozwala uniknąć zalegania wody, co sprzyja rozwojowi korzeni. Ze względu na regulowaną częstotliwość nawadniania osiąga się dobre przyjmowanie pożywki, co prowadzi do wysokiej wydajności.

Dodatkowo system DRIP IRRIGATION dzielimy na:

System bez recyrkulacji – system stosowany w uprawach przemysłowych gdzie nie odzyskuje się wody, aby uzyskać optymalną wydajność. Rośliny są zawsze zaopatrywane w świeży i jednakowo dostosowany roztwór składników odżywczych. Woda nie powraca do obiegu, aby np. uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów. Jednak ten proces zużywa znacznie więcej wody składniki mineralne.

System recyrkulacji – system, w którym stosuje się recyrkulację wody, dzięki temu zużycie jej jest znacznie niższe. Częstotliwość zraszania jest dostosowana do potrzeb roślin i kontrolowana przez timer.

PLUSY:

 • Wysoka wydajność
 • Łatwe usuwanie ewentualnej awarii – zamiana pompy ewentualnego osprzętu

MINUSY:

 • Możliwa awaria pompy – brak dystrybucji wody
 • Brak energii może spowodować zatrzymanie dystrybucji wody oraz tlenu
 • Wykorzystuje energię elektryczną
 • W przypadku systemu bez recyrkulacji – zwiększone zużycie wody

Aktywny system,  który jest odmianą systemu NFT (Nutrient Film Technique), lecz w tym systemie zamiast „filmu” stosowany jest strumień wodno-mineralny około 30 – 50 mm (w zależności od budowy rynnowych doniczek). Pozostałe działanie układu jest identyczne jak w przypadku NFT. Metoda ta, jest rzadko wykorzystywana ze względu na nierównomierne natlenienie korzeni roślin, co powoduje nierównomierny wzrost.

PLUSY:

 • Wysoka wydajność
 • Łatwe usuwanie ewentualnej awarii – zamiana pompy ewentualnego osprzętu

MINUSY:

 • Możliwa awaria pompy – brak dystrybucji wody
 • System wymaga uwagi ze względu na możliwe zatykanie rur dystrybucyjnych
 • Wykorzystuje energię elektryczną
 • Nierównomierne natlenienie systemu korzeniowego

Aktywny system, w którym pompa tłoczy wodę z minerałami za pomocą systemów rurkowych doprowadzających do pochylonych (pod delikatnym kątem) rynnowych doniczek, na których spoczywają rośliny. Przepływająca woda tworzy cienką warstwę „filmu”, który otacza korzenie roślin. Powracająca woda zostaje natleniona, co jest bardzo ważne dla systemu korzeniowego. Układ NFT jest systemem zamkniętym – woda pobierana jest z jednego zbiornika i po przejściu całego systemu wraca do niego natleniona.

PLUSY:

 • Wysoka wydajność
 • Dostarczanie tlenu do systemu korzeniowego rośliny
 • Uprawiane rośliny zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem pompy (utrzymujący się stan wody)
 • Łatwe usuwanie ewentualnej awarii – zamiana pompy ewentualnego osprzętu

MINUSY:

 • Możliwa awaria pompy – brak dystrybucji wody
 • System wymaga uwagi ze względu na możliwe zatykanie rur dystrybucyjnych
 • Układ bardziej skomplikowany niż EBB – systemy dystrybucji pompowanej wody
 • Wykorzystuje energię elektryczną

System aktywny wykorzystujący pompę która „zalewa” rośliny (do pewnego ustalonego poziomu) wodą z minerałami. Zalane rośliny znajdujące się w koszykach lub doniczkach pobierają wymaganą ilość pożywki. Po wyłączeniu pompy, poziom wody opada. Woda powraca do oddzielnego zbiornika za pomocą prostego systemu powrotnego. Część wody pozostaje w zbiorniku z roślinami na wypadek ewentualnej awarii pompy. Podczas wielokrotnego napełniania oraz opróżniania woda zostaje natleniona szczególnie przy systemie korzeniowym rośliny, co prowadzi do bardzo dobrego wzrostu roślin. Proces przepływu wody ustalamy adekwatnie do uprawianych roślin za pomocą timera (czasomierza).

PLUSY:

 • Prosty układ
 • Wysoka wydajność
 • System wymaga niewielkiej uwagi
 • Uprawiane rośliny zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem pompy (utrzymujący się stan wody)
 • Dostarczanie tlenu do systemu korzeniowego rośliny
 • Łatwe usuwanie ewentualnej awarii – zamiana pompy

MINUSY:

 • Możliwa awaria pompy – brak dystrybucji wody
 • Wykorzystuje energię elektryczną
Scroll to Top